۱-۲۰۱-۶۲۷۹۰۹۹+

همه دسته بندی ها

صفحه اصلی>اخبار>اخبار اساسی

اخبار اساسی
272019-09
چیدمان تعطیلات برای روز ملی چین 2019

آقا یا خانم عزیز ، طبق اعلان تعطیلات روز ملی دولت ، کارخانه ما از 1 تا 7 اکتبر 2019 بسته خواهد شد.