+ 86 631 5991459

બધા શ્રેણીઓ

હોમ>અમારો સંપર્ક કરો

અમારો સંપર્ક કરો

સરનામું: No.59, Donghai Road, Eco & Tech Deve Zone, Weihai City,264200 China.

ફોન: + 86 631 5991459

ફેક્સ: + 86 631 5994169

વેબસાઇટ:https://www.dxoptical.com

Domestic Market Service:

Free Call: 400-880-1639

International Customer Service:

Rx-Service:

અમારો સંપર્ક કરો